Month: January 2015

מבנה ותפקידים

מבנה ותפקידים, רכש ביטחוני, ספקים, מידע לחיילים משוחררים, מידע על פרויקט תלפיות, קטלוג הספרים של ההוצאה לאור, רשימת המוזיאונים של משרד הביטחון ועוד. כדאי לבקר באתר ארכיון צה”ל, החושף תמונות ומסמכים נדירים מתקופת קום המדינה והמצור על ירושלים.
צה”ל
הודעות דובר-צה”ל, מידע אודות חילות צה”ל ויחידותיו, מידע למתגייסים וגם מעט היסטוריה. האטרקציות העיקריות: “צה”ל בתמונות”, מערכת JAVA המציגה צילומים מחיי החיילים בצה”ל, ומערכת חיפוש, המכילה את כל שמות מקבלי העיטורים והצל”שים מאז קום המדינה.
מילואים
האתר “מילואים” הינו אתר פרטי ולא קשור לצה”ל או כל גוף אחר. ובו חדשות, זכויות החייל, טור אישי, התנדבות, תמונות וסיפורים ועוד
אתר הנופלים
עמודי הנצחה לנופלים, סיפורי הקרבות, עמודי מורשת קרב בהם נפלו המונצחים באתר בה מוצגות יצירות של – גלריית השכול .בני משפחת השכול והנופלים אמנים ויוצרים מציגים -גלריית האורחים .יצירותיהם בנושא השכול פעילות נוער בנושא הנצחה – גלריית הנוער .צילומי גני הנצחה ברשויות מקומיות צילומי אנדרטאות צולמו על ידי המשפחות

אתר צה”ל 2000
אתר זה אינו אתר צה”ל רשמי. האתר הינו השער שלך לצבא בו תמצא מידע כללי, טיפים, הומור ועוד
אתר יזכור
באתר רשימת הנופלים במערכות ישראל, תמונותיהם וסיפור חייהם. האתר מביא את אגרת שר הבטחון למשפחות השכולות ומידע על יום הזכרון הכללי.

אתר לזכרו של סמל שחר רוזנברג ז”ל מהפלחה”ן
אתר לזכרו של סמל שחר רוזנברג ז”ל מהפלחה”ן נספה באסון המסוקים. סיפור חייו, שירים, יומני מסע מכתבים שכתב ותמונות.