Month: August 2011

אתר אגף משאבי אנוש

אמ”ש
AL_P_000117בצה”ל מכיל מידע מגוון למועמדים לשירות, חיילים, פורשים ומילואמניקים. ניתן למצוא פירוט מלא של זכויות וחובות החיילים, מאגר כח אדם איכותי לפורשים, ואת “עולים על מדים” – תת אתר הכולל מידע מקיף על תהליך הגיוס. האתר מציע מספר שירותים ייחודים, ביניהם אפשרות להגשת בקשה לתיאום מילואים (לת”ם) והזמנת אישורים צבאיים באמצעות האתר.אתר גל”צ מציע חדשות, המתעדכנות ארבע פעמים ביום, הן בטקסט והן ב- Real Player עוד באתר: לוח המשדרים, מבנה התחנה, נתונים סטטיסטיים ממחלקת המוסיקה ודיווחי תנועה מגלגל”צ.תנו לבכם ללבי, תנו לבכם בברכה… מכירים? אז רגע לפני שאתם פוצחים בשירה גדולה, אל תשכחו לבקר באתר של לב”י, למען בטחון ישראל, אגודה הדואגת לרווחת החייל. באתר תמצאו מידע על יעדי האגודה ופעילותה, וכן תוכלו ליצור קשר ולתרום, כמובן.