Month: June 2004

גלעד-לזכרם

AL_P_000165

“גלעד-לזכרם” הינה מערכת מידע המשלבת פתרונות ממוחשבים לתיעוד החללים ולשימור מורשתם של יקירינו אשר שרתו במסגרות וביחידות השונות של חטיבת הנח”ל ממלחמת של”ג ועד לימינו. הפרוייקט מבוסס על טכנולוגיות מתקדמות ומערכות איחזור מידע ומולטימדיה המשלבות תמונות, סרטונים, מלל וקול. המערכת מופעלת באמצעות מסך “תפריטים” פשוט וקל לתפעול עצמי. “גלעד-לזכרם” מאפשרת התייחדות אישית עם הנופלים וניתן באמצעותו להמחיש ולהנחיל למבקרים במקום את סיפורם של החללים ואת מורשת חטיבת הנח”ל. “גלעד-לזכרם” יכלול מידע אודות החלל (נתונים אישיים, קורות חיים, תמונות, סרטים אישיים, אלבומים אישיים), עיטורים וצל”שים, אנדרטאות, סיפור לוחמים, סיפור היחידות ומורשתן ועוד.