חזון החטיבה

AL_P_000026דף הבית צור קשר קישורים פורום יעוד, ייחוד וחזון דבר המח”ט

חזון החטיבה:
חטיבת הנח”ל תצטיין בכל תחומי העשייה, תהיה מוכנה למלחמה, תדבוק בכל משימה ותוביל לניצחון.
נפעל בכל עת במקצועיות, באחריות, בתעוזה ובלוחמנות.

יעדי החטיבה:

לחימה:
ניצחון בכל מגע עם האויב.
הובלת מפקדים בשגרה ובחירום.
שיפור לוחמנות וחדות הלוחם.
רלוונטיות מבצעית – זריזות, גמישות וזמינות.
שמירה על כוננות ומוכנות בכל עת.

מוכנות גבוהה למלחמה.
קיומן של פקודות אופרטיביות מעודכנות.
כשירות ומוכנות מרמת הפרט עד רמת החטיבה – סדיר ומילואים, ע”פ כשירות נדרשת.
כשירות האמל”ח בסדיר ובחירום.
שיפור מוכנות המערכים תומכי הלחימה ביחידות החטיבה.

יוזמה והובלה בפעילות מבצעית.
כל משימה היא ראויה! נלחמים לקבל את הטובות ביותר.
חדשנות ויצירתיות בפעילות מבצעית.
פיתוח התחקור והפצת הידע המבצעי – שיפור הרלוונטיות המבצעית.

האדם:
שימור המרכיב האנושי האיכותי בחטיבה.
שימור המוטיבציה לגיוס לחטיבה.
צמצום הנשר ומיצויו לתומכי הלחימה בחטיבה.
טיפול מיטבי בחיילים בדגש על אוכלוסיות מיוחדות.

פיתוח וטיפוח שדרת הפיקוד.
יישום מסמך מדיניות פיתוח כ”א בחטיבה.
מתן כלים מקצועיים ופיקודיים לחיזוק אוכלוסות המ”מ והמ”כ.
מיצוב אוכלוסיית הנגדים בחטיבה.
איתור ופיתוח קצונת התומכ”ל בחטיבה.

חיזוק הלכידות ותחושת השייכות לחטיבה.
העמקת הזהות החטיבתית בקרב חיילי ומפקדי החטיבה.
קיום מופעים חטיבתיים להעלאת גאוות היחידה.