הכרה והערכה

החטיבה זכתה להכרה והערכה על פועלה והשפעתה הרבה בדיכוי הטרור הפלשתיני וכחלק מהערכה זאת, זכו יחידות החטיבה, מפקדים ולוחמים רבים, בצל”שים ובאותות הערכה על הישגיהם המבצעיים.

חטיבת הנח”ל השתתפה במלחמת לבנון השנייה ועמדה במשימותיה תוך הישגים מרשימים. לזכות גדודי החטיבה נזקפים הישגים מבצעיים רבים בקרבות מורכבים בדרום לבנון.

במהלך השנים, איבדה החטיבה לוחמים ומפקדים רבים בפעילות מבצעית, באימונים ובשגרה. החטיבה מקפידה לזכור את הנופלים, ולשמור על קשר עם המשפחות, ולחנך ולפעול לאור מורשתם של הנופלים.

חטיבת הנח”ל – “היתרון האנושי”. בזכות כוח האדם האיכותי, המשרת כיום בחטיבת הנח”ל, נוצרה בחטיבה שדרת פיקוד מובילה ואיכותית אשר חרטה על דגלה את הסיסמה – “היתרון האנושי”. משמעותה של הסיסמה היא מחוייבות לכל המשרתים בחטיבה, מראשון הלוחמים ועד אחרון המפקדים, ליחס הוגן, ודאגה לכל אשר נדרש ללוחמים לביצוע שירות קרבי ורב משמעות. גישה זו, להבנתנו, היא הסיבה להישגים הגבוהים ולתחושת הסיפוק והגאווה המאפיינים את לוחמי החטיבה.