אודות העמותה

War is a strategy game much like playing casino games. If you are a soldier, you stand a good chance of winning lots of cash. Check out online slots guide for more information.

העמותה להנצחת חללי הנח”ל הוקמה בכוונה להנציח את הבנים שנפלו במערכות ישראל ובעת שרותם הצבאי. בסיוע מפקדת פיקוד הנח”ל ומשרד הבטחון הוקם אתר הנצחה בפרדס חנה, מקום להתייחדות משפחות הנופלים, מקום בו אפשר יהיה לחנך את הדורות הצעירים על מורשת הנח”ל. באתר הוקמה אנדרטה לזכרון עליה חרוטים שמות החללים, אלבומים וחומר כתוב, אולם כנסים ועוד. בשנים האחרונות נעשו עבודות רבות הקף בתחום הגינון ושיפור חדר ההנצחה.
כמו כן נחתם חוזה עם הקרן הקיימת לפיתוח חורשת הגS6000481דודים בכניסה לאתר ההנצחה. בסיוע משרד הבטחון סוכם על גידור האתר כדי לתחום את השטח ולמנוע כניסת גורמים לא רצויים. אנו מתכננים עם משהב”ט ובתאום עם המועצה המקומית פרדס חנה, הקמת האחזות נח”ל קהילתי שתאוייש ע”י חיילי נח”ל שיסייעו באחזקת האתר ובעבודה קהילתית באזור. עלינו להמשיך ולפתח את האתר – לסיים את עיצוב הקומה העליונה שתוקדש להנצחה ותיעוד זכרם של הנופלים, להשלים את בניית הקומה התחתונה, להקים מוזיאון פעיל אשר ינציח, יתעד ויספר את תולדות הנח”ל וחטיבת הנח”ל בבטחון ובהתיישבות. עלינו לגייס כספים כדי לממש תוכניות אלו ואנו זקוקים לעזרתכם הכספית.
אנו מזמינים אתכם להיות שותפים פעילים, לתרום ולהתרים כל אחד כפי יכולתו.